พัดลมเพดาน  • พัดลมเพดานขนาด 48 นิ้ว3ใบพัด สีขาว รหัสสินค้า: CF-48-FA (W) ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ 310/270/190 220V, 50Hz, 56 Watt, น้ำหนักรวมกล่อง 5.6 กก ราคา 860 บาท

  • พัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว 3 ใบพัด สีเขียว รหัสสินค้า: CF-48-FA (G) ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ 310/270/190 220V, 50Hz, 56 Watt, น้ำหนักรวมกล่อง 5.6 กก ราคา 860 บาท

  • พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว 3 ใบพัด สีเขียว รหัสสินค้า: CF-56-FA (W) ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ 310/280/190 220V, 50Hz, 83 Watt, น้ำหนักรวมกล่อง 7.1 กก ราคา 1010 บาท

  • พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว 3 ใบพัด สีเขียว รหัสสินค้า: CF-56-FA (G)ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ 310/280/190 220V, 50Hz, 83 Watt, น้ำหนักรวมกล่อง 7.1 กก ราคา 1010 บาท

  • พัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว 4 ใบพัด สีน้ำตาลเข้ม รหัสสินค้า: CF-48B ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ 300/280/180 220V, 50Hz, 101 Watt, น้ำหนักรวมกล่อง 8 กก ราคา 1150 บาท

  • พัดลมเพดาน ขนาด 60 นิ้ว 3 ใบพัด สีน้ำตาลเข้ม รหัสสินค้า: CF-60-Q ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ 290/220/170 220V, 50Hz, 120 Watt, น้ำหนักรวมกล่อง 14 กก ราคา 2490 บาท
Visitors: 25,995