สินค้าอื่นๆของเรา


 

   พัดลมเพดาน HUSAN ขนาด 48 นิ้ว                                        พัดลมเพดาน HUSAN ขนาด 48 นิ้ว                                    พัดลมเพดาน HUSAN ขนาด 56 นิ้ว

   รหัสสินค้า CF-48-FA(W)                                                      รหัสสินค้า CF-48-FA(G)                                                  รหัสสินค้า CF-56-FA(W)

   ราคา 860 บาท                                                                     ราคา 860 บาท                                                                 ราคา 1,010 บาท

  

   พัดลมเพดาน HUSAN ขนาด 56 นิ้ว                                        พัดลมเพดาน YAMABISHI ขนาด 48 นิ้ว                          พัดลมติดผนัง YAMABISHI ขนาด 30 นิ้ว

   รหัสสินค้า CF-56-FA(G)                                                      รหัสสินค้า CF-48B                                                        รหัสสินค้า VF1760G

   ราคา 1,010 บาท                                                                  ราคา 1,150 บาท                                                           ราคา 3,500 บาท


 

  Husan logo with name.png  พัดลมเพดาน 3 ใบพัด

 

พัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว 3 ใบพัด สีขาว สีเขียว รหัสสินค้า: CF-48-FA  ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ 310/270/190  220V, 50Hz, 56 Watt, น้ำหนักรวมกล่อง 5.6 กก ราคา  860 บาท

พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว 3 ใบพัด สีขาว สีเขียว รหัสสินค้า: CF-56-FA ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ 310/280/190  220V 50Hz 83 Watt น้ำหนักรวมกล่อง 7.1 กก ราคา 1,010 บาท

       

                                                                 พัดลมเพดาน ฟูซัน ขนาด 56 นิ้ว รหัสสินค้า CF 56 FA  ราคา 1,010 บาท

 

   logo YAMABISHI with name.jpg   พัดลมเพดาน 4 ใบพัด

  

 พัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว 4 ใบพัด สีน้ำตาล รหัสสินค้า: CF-48-B  ราคา 1150 บาท


พัดลมแบบอื่นๆ

  Wall Mount      Floor Standing Fan      Industrial-Ventilating-Fan

      พัดลมอุตสาหกรรม แบรนด์ YAMABISHI           พัดลมอุตสาหกรรม Floor Standing Fan              พัดลมอุตสาหกรรม Industrial-Ventilating-Fan

      โมเดล VF1500B/VF1610B/VF1760G             แบรนด์ YAMABISHI รับประกันมอเตอร์ 5 ปี          แบรนด์ YAMABISHI รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

      แบรนด์ YAMABISHI รับประกันมอเตอร์ 5 ปี       โมเดล VF1500A/VF1610A/VF1760D               โมเดล VF1400A/VF1460A/VF100B/VF1460B

      พัดลมติดผนัง/พัดลมโคจร       พัดลมเพดาน       Ceiling Fan

      พัดลมติดผนัง/พัดลมโคจร แบรนด์ HUSAN             พัดลมเพดาน แบรนด์HUSAN                             พัดลมเพดาน แบรนด์ YAMABISHI       

      โมเดล WF400H / CF400H                                 โมเดล CF48FA / CF56FA                                 โมเดล CF48B    

      พัดลมรับประกันมอเตอร์ 5 ปีพัดลม                         รับประกันมอเตอร์ 5 ปีพัดลม                               รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

      พัดลมอเนกประสงค์        Portable Fan with Wheel       พัดลมระบายอากาศ 

        พัดลมอุตสาหกรรม (อเนกประสงค์)                 พัดลมอุตสาหกรรม Portable Fan with Wheel           พัดลมดูดอากาศ/พัดลมระบายอากาศ

        แบรนด์ YAMABISHI โมเดล VF-1500C          แบรนด์ YAMABISHI โมเดล VF1610H/VF1760B      แบรนด์ YAMABISHI โมเดล VF1143A

        พัดลมรับประกันมอเตอร์ 5 ปี                          รับประกันมอเตอร์ 5 ปี                                          พัดลมรับประกันมอเตอร์ 5 ปี


  

   พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง YAMABISHI ขนาด 24 นิ้ว            พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง YAMABISHI ขนาด 20 นิ้ว             พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น YAMABISHI ขนาด 30 นิ้ว

   รหัสสินค้า VF1610B                                                         รหัสสินค้า VF1500B                                                          รหัสสินค้า VF1760D

   ราคา 2,700 บาท                                                               ราคา 2,420 บาท                                                               ราคา 3,950 บาท

  

   พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น YAMABISHI ขนาด 24 นิ้ว              พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง YAMABISHI ขนาด 20 นิ้ว           พัดลมอุตสาหกรรมล้อเลื่อน YAMABISHI ขนาด 30 นิ้ว

   รหัสสินค้า VF1610A                                                         รหัสสินค้า VF1500A                                                        รหัสสินค้า VF1760B

   ราคา 3,1550 บาท                                                            ราคา 2,680 บาท                                                              ราคา 3,950 บาท

   

   พัดลมอุตสาหกรรมล้อเลื่อน YAMABISHI ขนาด 24 นิ้ว              พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น YAMABISHI ขนาด 16 นิ้ว             พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น YAMABISHI ขนาด 18 นิ้ว

   รหัสสินค้า VF1610H                                                            รหัสสินค้า VF1400A                                                        รหัสสินค้า VF1460A

   ราคา 3,155 บาท                                                                  ราคา 2,400 บาท                                                             ราคา 2,476 บา

  

   พัดลมอุตสาหกรรมเฉพาะหัว YAMABISHI ขนาด 16 นิ้ว       พัดลมอุตสาหกรรมเฉพาะหัว YAMABISHI ขนาด 18 นิ้ว              พัดลมอุตสาหกรรม YAMABISHI ขนาด 20 นิ้ว

   รหัสสินค้า VF1400B                                                       รหัสสินค้า VVF1460B                                                            รหัสสินค้า VF1500C

   ราคา 1,860 บาท                                                            ราคา 2,050 บาท                                                                   ราคา 2,680 บาท

  

   พัดลมติดผนัง HUSAN ขนาด 16 นิ้ว                                     พัดลมโคจร HUSAN ขนาด 16 นิ้ว                                            พัดลมระบายอากาศ YAMABISHI 6 นิ้ว

   รหัสสินค้า WF400H                                                           รหัสสินค้า CF400H                                                                รหัสสินค้า VF1143A

   ราคา 983 บาท                                                                  ราคา 1,014 บาท                                                                    ราคา 1,511 บาท

  

   พัดลมระบายอากาศ YAMABISHI ขนาด 8 นิ้ว                    พัดลมระบายอากาศ YAMABISHI ขนาด 8 นิ้ว                                  พัดลมระบายอากาศ YAMABISHI 10 นิ้ว

   รหัสสินค้า VF2040A                                                     รหัสสินค้า VF2200B                                                                    รหัสสินค้า VF2250A

   ราคา 1,787 บาท                                                           ราคา 749 บาท                                                                            ราคา 800 บาท

     

   พัดลมอุตสาหกรรมเฉพาะหัว YAMABISHI  24 นิ้ว                  พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น YAMABISHI 24 นิ้ว                             พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา YAMABISHI 24 นิ้ว

   รหัสสินค้า VF-1610-KB                                                    รหัสสินค้า VF-1610-KA                                                          รหัสสินค้า VF-1610-J

   ราคา 2,750 บาท                                                              ราคา 3,420 บาท                                                                     ราคา 3,155 บาทโดยละเอียด


กรุณาใส่


ข้อความ …

Visitors: 28,490